Copyright © 2018 福建省金盾消防科技有限公司  版权所有 闽ICP备08107495号-1 网站建设:中企动力福州
关于我们 产品中心 新闻资讯 技术支持 联系我们

公司简介
企业文化
资质荣誉

防火卷帘系列
挡烟垂壁系列
水晶卷帘系列
配件系列
防火门系列
自动灭火系列

公司新闻
行业资讯

工程业绩
售后网点
合作伙伴
视频中心

地址:福建省福州市连江县东湖镇山岗
           工业区瑞安路9号
电话:0591-87887119
邮箱:18606067166@qq.com
网址:福建金盾.网址 / 福建金盾.com

关于我们 / ABOUT US

>
>
钢质隔热防火窗 GFC1016-H-A1.50(甲级)检验报告

钢质隔热防火窗 GFC1016-H-A1.50(甲级)检验报告

浏览量
下一个图册:

钢质隔热防火窗 GFC1016-H-A1.50(甲级)检验报告

[{"atlasImg":{"id":1220,"tenantId":null,"version":null,"appId":null,"viewType":null,"sourceApp":null,"useViewType":false,"authData":null,"jsAuthority":null,"atlasId":121,"title":"","des":"","coverFlag":true,"imgUrl":"//img01.yun300.cn/repository/image/skwHzq6qT8W2j6LEgtejcw.jpg_{2i}xaf.jpg?tenantId=26499&viewType=1&k=1606198021000","thumbUrl":"//img01.yun300.cn/repository/image/skwHzq6qT8W2j6LEgtejcw.jpg_{2i}xa.jpg?tenantId=26499&viewType=1&k=1606198021000","linkUrl":"","openType":true,"showOrder":1,"imgId":986,"thumbId":986},"bigWidth":1664,"bigHeight":2337,"smallWidth":135,"smallHeight":135,"srcImgUrl":"//img01.yun300.cn/repository/image/skwHzq6qT8W2j6LEgtejcw.jpg?tenantId=26499&viewType=1&k=1606198021000","srcThumbImgUrl":"//img01.yun300.cn/repository/image/skwHzq6qT8W2j6LEgtejcw.jpg?tenantId=26499&viewType=1&k=1606198021000"},{"atlasImg":{"id":1221,"tenantId":null,"version":null,"appId":null,"viewType":null,"sourceApp":null,"useViewType":false,"authData":null,"jsAuthority":null,"atlasId":121,"title":"","des":"","coverFlag":false,"imgUrl":"//img01.yun300.cn/repository/image/9_g6PVM9RW6q3TB7uZIaqQ.jpg_{2i}xaf.jpg?tenantId=26499&viewType=1&k=1606198021000","thumbUrl":"//img01.yun300.cn/repository/image/9_g6PVM9RW6q3TB7uZIaqQ.jpg_{2i}xa.jpg?tenantId=26499&viewType=1&k=1606198021000","linkUrl":"","openType":true,"showOrder":2,"imgId":987,"thumbId":987},"bigWidth":1664,"bigHeight":2337,"smallWidth":135,"smallHeight":135,"srcImgUrl":"//img01.yun300.cn/repository/image/9_g6PVM9RW6q3TB7uZIaqQ.jpg?tenantId=26499&viewType=1&k=1606198021000","srcThumbImgUrl":"//img01.yun300.cn/repository/image/9_g6PVM9RW6q3TB7uZIaqQ.jpg?tenantId=26499&viewType=1&k=1606198021000"},{"atlasImg":{"id":1222,"tenantId":null,"version":null,"appId":null,"viewType":null,"sourceApp":null,"useViewType":false,"authData":null,"jsAuthority":null,"atlasId":121,"title":"","des":"","coverFlag":false,"imgUrl":"//img01.yun300.cn/repository/image/2v62ZBPQRCG-ySE38HaOgw.jpg_{2i}xaf.jpg?tenantId=26499&viewType=1&k=1606198021000","thumbUrl":"//img01.yun300.cn/repository/image/2v62ZBPQRCG-ySE38HaOgw.jpg_{2i}xa.jpg?tenantId=26499&viewType=1&k=1606198021000","linkUrl":"","openType":true,"showOrder":3,"imgId":988,"thumbId":988},"bigWidth":1664,"bigHeight":2337,"smallWidth":135,"smallHeight":135,"srcImgUrl":"//img01.yun300.cn/repository/image/2v62ZBPQRCG-ySE38HaOgw.jpg?tenantId=26499&viewType=1&k=1606198021000","srcThumbImgUrl":"//img01.yun300.cn/repository/image/2v62ZBPQRCG-ySE38HaOgw.jpg?tenantId=26499&viewType=1&k=1606198021000"},{"atlasImg":{"id":1223,"tenantId":null,"version":null,"appId":null,"viewType":null,"sourceApp":null,"useViewType":false,"authData":null,"jsAuthority":null,"atlasId":121,"title":"","des":"","coverFlag":false,"imgUrl":"//img01.yun300.cn/repository/image/nbvCaS9ASPOUUvsd8XXTtQ.jpg_{2i}xaf.jpg?tenantId=26499&viewType=1&k=1606198021000","thumbUrl":"//img01.yun300.cn/repository/image/nbvCaS9ASPOUUvsd8XXTtQ.jpg_{2i}xa.jpg?tenantId=26499&viewType=1&k=1606198021000","linkUrl":"","openType":true,"showOrder":4,"imgId":989,"thumbId":989},"bigWidth":1664,"bigHeight":2337,"smallWidth":135,"smallHeight":135,"srcImgUrl":"//img01.yun300.cn/repository/image/nbvCaS9ASPOUUvsd8XXTtQ.jpg?tenantId=26499&viewType=1&k=1606198021000","srcThumbImgUrl":"//img01.yun300.cn/repository/image/nbvCaS9ASPOUUvsd8XXTtQ.jpg?tenantId=26499&viewType=1&k=1606198021000"},{"atlasImg":{"id":1224,"tenantId":null,"version":null,"appId":null,"viewType":null,"sourceApp":null,"useViewType":false,"authData":null,"jsAuthority":null,"atlasId":121,"title":"","des":"","coverFlag":false,"imgUrl":"//img01.yun300.cn/repository/image/rSbb6wPWRkad2TzclSHO3g.jpg_{2i}xaf.jpg?tenantId=26499&viewType=1&k=1606198021000","thumbUrl":"//img01.yun300.cn/repository/image/rSbb6wPWRkad2TzclSHO3g.jpg_{2i}xa.jpg?tenantId=26499&viewType=1&k=1606198021000","linkUrl":"","openType":true,"showOrder":5,"imgId":990,"thumbId":990},"bigWidth":1664,"bigHeight":2337,"smallWidth":135,"smallHeight":135,"srcImgUrl":"//img01.yun300.cn/repository/image/rSbb6wPWRkad2TzclSHO3g.jpg?tenantId=26499&viewType=1&k=1606198021000","srcThumbImgUrl":"//img01.yun300.cn/repository/image/rSbb6wPWRkad2TzclSHO3g.jpg?tenantId=26499&viewType=1&k=1606198021000"},{"atlasImg":{"id":1225,"tenantId":null,"version":null,"appId":null,"viewType":null,"sourceApp":null,"useViewType":false,"authData":null,"jsAuthority":null,"atlasId":121,"title":"","des":"","coverFlag":false,"imgUrl":"//img01.yun300.cn/repository/image/KLM571ZKQc2KC4DwHocXzw.jpg_{2i}xaf.jpg?tenantId=26499&viewType=1&k=1606198021000","thumbUrl":"//img01.yun300.cn/repository/image/KLM571ZKQc2KC4DwHocXzw.jpg_{2i}xa.jpg?tenantId=26499&viewType=1&k=1606198021000","linkUrl":"","openType":true,"showOrder":6,"imgId":991,"thumbId":991},"bigWidth":1664,"bigHeight":2337,"smallWidth":135,"smallHeight":135,"srcImgUrl":"//img01.yun300.cn/repository/image/KLM571ZKQc2KC4DwHocXzw.jpg?tenantId=26499&viewType=1&k=1606198021000","srcThumbImgUrl":"//img01.yun300.cn/repository/image/KLM571ZKQc2KC4DwHocXzw.jpg?tenantId=26499&viewType=1&k=1606198021000"},{"atlasImg":{"id":1226,"tenantId":null,"version":null,"appId":null,"viewType":null,"sourceApp":null,"useViewType":false,"authData":null,"jsAuthority":null,"atlasId":121,"title":"","des":"","coverFlag":false,"imgUrl":"//img01.yun300.cn/repository/image/Mh0mGxOGRT6lMlKz8p3nMQ.jpg_{2i}xaf.jpg?tenantId=26499&viewType=1&k=1606198021000","thumbUrl":"//img01.yun300.cn/repository/image/Mh0mGxOGRT6lMlKz8p3nMQ.jpg_{2i}xa.jpg?tenantId=26499&viewType=1&k=1606198021000","linkUrl":"","openType":true,"showOrder":7,"imgId":992,"thumbId":992},"bigWidth":1664,"bigHeight":2337,"smallWidth":135,"smallHeight":135,"srcImgUrl":"//img01.yun300.cn/repository/image/Mh0mGxOGRT6lMlKz8p3nMQ.jpg?tenantId=26499&viewType=1&k=1606198021000","srcThumbImgUrl":"//img01.yun300.cn/repository/image/Mh0mGxOGRT6lMlKz8p3nMQ.jpg?tenantId=26499&viewType=1&k=1606198021000"},{"atlasImg":{"id":1227,"tenantId":null,"version":null,"appId":null,"viewType":null,"sourceApp":null,"useViewType":false,"authData":null,"jsAuthority":null,"atlasId":121,"title":"","des":"","coverFlag":false,"imgUrl":"//img01.yun300.cn/repository/image/f6at7q5tRLaKEbIJg7n11Q.jpg_{2i}xaf.jpg?tenantId=26499&viewType=1&k=1606198021000","thumbUrl":"//img01.yun300.cn/repository/image/f6at7q5tRLaKEbIJg7n11Q.jpg_{2i}xa.jpg?tenantId=26499&viewType=1&k=1606198021000","linkUrl":"","openType":true,"showOrder":8,"imgId":993,"thumbId":993},"bigWidth":1664,"bigHeight":2337,"smallWidth":135,"smallHeight":135,"srcImgUrl":"//img01.yun300.cn/repository/image/f6at7q5tRLaKEbIJg7n11Q.jpg?tenantId=26499&viewType=1&k=1606198021000","srcThumbImgUrl":"//img01.yun300.cn/repository/image/f6at7q5tRLaKEbIJg7n11Q.jpg?tenantId=26499&viewType=1&k=1606198021000"},{"atlasImg":{"id":1228,"tenantId":null,"version":null,"appId":null,"viewType":null,"sourceApp":null,"useViewType":false,"authData":null,"jsAuthority":null,"atlasId":121,"title":"","des":"","coverFlag":false,"imgUrl":"//img01.yun300.cn/repository/image/TfDEmnk_Q6yGdJsIDk09Bw.jpg_{2i}xaf.jpg?tenantId=26499&viewType=1&k=1606198021000","thumbUrl":"//img01.yun300.cn/repository/image/TfDEmnk_Q6yGdJsIDk09Bw.jpg_{2i}xa.jpg?tenantId=26499&viewType=1&k=1606198021000","linkUrl":"","openType":true,"showOrder":9,"imgId":994,"thumbId":994},"bigWidth":1664,"bigHeight":2337,"smallWidth":135,"smallHeight":135,"srcImgUrl":"//img01.yun300.cn/repository/image/TfDEmnk_Q6yGdJsIDk09Bw.jpg?tenantId=26499&viewType=1&k=1606198021000","srcThumbImgUrl":"//img01.yun300.cn/repository/image/TfDEmnk_Q6yGdJsIDk09Bw.jpg?tenantId=26499&viewType=1&k=1606198021000"}]
/atlas/6/
""
"点击查看原图"
e_box-000 e_MinorLink-001 e_link-001 true false true false 图册详情 70 true yyyy/MM/dd true e_box-000 true {"type":"","content":"","target":""} true e_AtlasArticleBox-001 e_articles-001 e_box-000 false 60 false e_AssistName-001 false e_link-001 e_icon-000 e_icon-000 false false e_ListImgTitle-001 input e_MinorLink-001 c_intro_relatedlist-15247050932706016 70 3 false false e_box-000 4x3 true false true _blank 1s_pAnGs003 e_image-000 24 1s_pAnGs001 true true true e_box-000 false e_box-000 225x225 atlas_detail-15247050931408437 e_PreBtn-001 225 24 e_MajorLink-001 TitleAll 1s_sbxGs002 图册详情 false 1s_sbxGs001 e_NextBtn-001 1s_sharesGs001 c_news_relatedlist-15247050937961885 c_companyplace_relatedlist-15247050939508188 e_HtmlEditor-001 24 e_btn-000 false e_box-000 e_box-000 false {"type":"","content":{"id":"","text":""},"target":"_blank"} true e_ContentMajorStyleBox-001 false e_box-000 e_box-000 e_MinorLink-001 e_AtlasRelationImg-001 true e_AtlasBox-001 true false true false true false true e_box-000 false false e_AssistInfo-001 100 true e_box-000 false false e_AssistInfo-001 e_box-000 e_image-001 e_box-000 e_box-000 false 4x3 true e_num-002 e_box-000 e_pagebox-000 true 3 0 0 4x3 e_ArticleHline-001 true e_box-000 atlas/atlas_detail-01 More e_ImgSummary-001 c_product_relaedlist-15247050933445643 true e_box-000 e_PageNum-001 false e_name-001 e_name-001 e_name-001 e_num-001 e_name-001 c_message_relatedlist-15247050940594384 false 1s_kwdsGs001 0 e_box-000 e_box-000 e_IconSwitchBtn-002 e_IconSwitchBtn-002 e_IconSwitchBtn-001 60 e_IconSwitchBtn-001 e_box-000 e_ImgHead-001 e_link-001 true e_head-000 true 0 6 false false e_ImgHead-001 e_box-000 false true top true c_atlas_detail-01001 atlasId;currentPage;atlasCateId 225 turnPage true _blank {"type":"","content":"","target":""} 4 true e_AssistName-001 3 e_AssistName-001 e_AssistName-001 e_AssistName-001 false e_num-002fsaggasf true e_PageNum-002 c_atlas_relatedlist-15247050938256176 e_box-000 e_image-000 true true c_file_relatedlist-15247050941159212 e_box-000 60 true 24 false 100 70 false true 1 1s_styleName0005 c_problem_relatedlist-15247050938882136 1s_styleName0002 HH:mm:ss 1s_styleName0003
//img01.yun300.cn/repository/image/skwHzq6qT8W2j6LEgtejcw.jpg_{2i}xaf.jpg?tenantId=26499&viewType=1&k=1606198021000 //img01.yun300.cn/repository/image/skwHzq6qT8W2j6LEgtejcw.jpg_{2i}xa.jpg?tenantId=26499&viewType=1&k=1606198021000 //img01.yun300.cn/repository/image/skwHzq6qT8W2j6LEgtejcw.jpg?tenantId=26499&viewType=1&k=1606198021000
//img01.yun300.cn/repository/image/9_g6PVM9RW6q3TB7uZIaqQ.jpg_{2i}xaf.jpg?tenantId=26499&viewType=1&k=1606198021000 //img01.yun300.cn/repository/image/9_g6PVM9RW6q3TB7uZIaqQ.jpg_{2i}xa.jpg?tenantId=26499&viewType=1&k=1606198021000 //img01.yun300.cn/repository/image/9_g6PVM9RW6q3TB7uZIaqQ.jpg?tenantId=26499&viewType=1&k=1606198021000
//img01.yun300.cn/repository/image/2v62ZBPQRCG-ySE38HaOgw.jpg_{2i}xaf.jpg?tenantId=26499&viewType=1&k=1606198021000 //img01.yun300.cn/repository/image/2v62ZBPQRCG-ySE38HaOgw.jpg_{2i}xa.jpg?tenantId=26499&viewType=1&k=1606198021000 //img01.yun300.cn/repository/image/2v62ZBPQRCG-ySE38HaOgw.jpg?tenantId=26499&viewType=1&k=1606198021000
//img01.yun300.cn/repository/image/nbvCaS9ASPOUUvsd8XXTtQ.jpg_{2i}xaf.jpg?tenantId=26499&viewType=1&k=1606198021000 //img01.yun300.cn/repository/image/nbvCaS9ASPOUUvsd8XXTtQ.jpg_{2i}xa.jpg?tenantId=26499&viewType=1&k=1606198021000 //img01.yun300.cn/repository/image/nbvCaS9ASPOUUvsd8XXTtQ.jpg?tenantId=26499&viewType=1&k=1606198021000
//img01.yun300.cn/repository/image/rSbb6wPWRkad2TzclSHO3g.jpg_{2i}xaf.jpg?tenantId=26499&viewType=1&k=1606198021000 //img01.yun300.cn/repository/image/rSbb6wPWRkad2TzclSHO3g.jpg_{2i}xa.jpg?tenantId=26499&viewType=1&k=1606198021000 //img01.yun300.cn/repository/image/rSbb6wPWRkad2TzclSHO3g.jpg?tenantId=26499&viewType=1&k=1606198021000
//img01.yun300.cn/repository/image/KLM571ZKQc2KC4DwHocXzw.jpg_{2i}xaf.jpg?tenantId=26499&viewType=1&k=1606198021000 //img01.yun300.cn/repository/image/KLM571ZKQc2KC4DwHocXzw.jpg_{2i}xa.jpg?tenantId=26499&viewType=1&k=1606198021000 //img01.yun300.cn/repository/image/KLM571ZKQc2KC4DwHocXzw.jpg?tenantId=26499&viewType=1&k=1606198021000
//img01.yun300.cn/repository/image/Mh0mGxOGRT6lMlKz8p3nMQ.jpg_{2i}xaf.jpg?tenantId=26499&viewType=1&k=1606198021000 //img01.yun300.cn/repository/image/Mh0mGxOGRT6lMlKz8p3nMQ.jpg_{2i}xa.jpg?tenantId=26499&viewType=1&k=1606198021000 //img01.yun300.cn/repository/image/Mh0mGxOGRT6lMlKz8p3nMQ.jpg?tenantId=26499&viewType=1&k=1606198021000
//img01.yun300.cn/repository/image/f6at7q5tRLaKEbIJg7n11Q.jpg_{2i}xaf.jpg?tenantId=26499&viewType=1&k=1606198021000 //img01.yun300.cn/repository/image/f6at7q5tRLaKEbIJg7n11Q.jpg_{2i}xa.jpg?tenantId=26499&viewType=1&k=1606198021000 //img01.yun300.cn/repository/image/f6at7q5tRLaKEbIJg7n11Q.jpg?tenantId=26499&viewType=1&k=1606198021000
//img01.yun300.cn/repository/image/TfDEmnk_Q6yGdJsIDk09Bw.jpg_{2i}xaf.jpg?tenantId=26499&viewType=1&k=1606198021000 //img01.yun300.cn/repository/image/TfDEmnk_Q6yGdJsIDk09Bw.jpg_{2i}xa.jpg?tenantId=26499&viewType=1&k=1606198021000 //img01.yun300.cn/repository/image/TfDEmnk_Q6yGdJsIDk09Bw.jpg?tenantId=26499&viewType=1&k=1606198021000
//img01.yun300.cn/repository/image/TMcT1EvBTMixLg5Xhkq-4g.jpg_{2i}xaf.jpg?tenantId=26499&viewType=1&k=1606198021000
/atlas/122.html